Živnosť v Rakúsku


Pracujem ako opatrovateľka na živnosť a rodina mi nechce platiť odvody do SVA?
V zásade nemá rodina povinnosť platiť odvody opatrovateľke, kedže pri výkone samostatnej zárobkovej činnosti nesie túto záťaž opatrovateľka sama. Taktiež opatrovateľka sama ručí za správne odvádzanie odvodov. Podpora, ktorú rodiny dostávajú nie je určená na priame pokrývanie odvodov opatrovateľky. Preto neexistuje právny nárok opatrovateľky na túto podporu.
Odporúčame už počas začiatku výkonu činnosti požadovať sumu, ktorá bude zodpovedať Vášmu reálnemu odvodovému zaťaženiu a Vami požadovanej „mzdy“.

Chodia mi šeky z WKÖ (Kammerumlage). Musím to platiť?
Áno, jedná sa o členské poplatky Hospodárskej komory, ktorej ste ako živnostník/čka zo zákona členom.

Aké vysoké sú odvody v skutočnosti?
Odvodové zaťaženie pri opatrovaní na živnosť sa skladá z dôchodkového poistenia (17,50 % z vymeriavacieho základu ), zdravotného poistenia (7,65 % z vymeriavacieho základu) a úrazového poistenia 8,20 € mesačne. Pri nízkom príjme je potrebné poukázať na minimálny vymeriavací základ. V roku 2011 to je v dôchodkovom poistení 743,20 € a v zdravotnom poistení 667,02 €.

Prečo mám doplácať odvody, keď som si ich celý čas poctivo platil/a ?
V prvých troch rokoch platia živnostníci odvody, ktoré nezodpovedajú reálnemu odvodovému zaťaženiu. V prvých dvoch rokoch Vám bolo zdravotné poistenie -bez ohľadu na Váš skutočný príjem- vyrátané z vymeriavacieho základu 537,78 € za mesiac. V treťom (kalendárnom) roku sa platí zdravotné poistenie predbežne zo sumy 537,78 €, pričom dôjde k dodatočnému vymeraniu poistného pri presiahnutí hranice 537,78 €. Dôchodkové poistenie sa platí PREDBEŽNE v prvých troch rokoch z vymeriavacieho základu vo výške 537,78 €. Tu však dochádza k dodatočnému vymeraniu odvodov tak aby záťaž zodpovedala 17,50 % z vymeriavacieho základu.

Čo mám robiť keď nemôžem zaplatiť odvody?
Navrhnite a dohodnite si v SVA splátkový kalendár. Tento je obvykle schválený bez námietok.