Živnosť v Rakúsku


Výkon a podmienky vykonávania živnosti v Rakúsku upravuje v prvom rade živnostenský zákon (GewO). Sociálne zabezpecenie samostatne zárobkovo cinných osôb upravuje zákon o živnostenskom sociálnom poistení (GSVG).

Taktiež by sme chceli poukázat na povinné clenstvo v Rakúskej Hospodárskej Komore (WKÖ).

Založenie a výkon živnosti (tažisko opatrovanie)

Podrobné informácie pre zakladanie živnosti a výkon cinnosti ako opatrovatel/ka (kliknite tu) Taktiež by sme radi poukázali na brožúru Rakúskej Hopodárskej Komory, ktorú si môžete stiahnut tu.

Preloženie živnosti (Standortverlegung)

V prípade, že je potrebné preloženie prevádzky (zmena sídla prevádzky) je potrebné to nahlásit na obvodnom úrade (Bezirkshauptmannschaft), alebo v mestách na magistráte. Na základe zákona je potrebné toto hlásenie vykonat do 3 týždnov po zmene miesta výkonu cinnosti. Formulár je možné poslat ako poštou tak aj faxom (odporúcame posielat doporucene a ponechat si doklad o zaslaní).

Pozastavenie a znovusprevádzkovanie živnosti (Ruhendmeldung und Wiederbetrieb)

Pozastavenie ako aj neskoršie znovuprevádzkovanie živnosti je potrebné nahlásit v príslušnej pobocke hospodárskej komory (WKÖ). Takéto docasné pozastavenie je možné vykonat za istých podmienok aj spätne –to však môže mat rôrne následky na sociálne zabezpecenie a preto je dobré takýto postup prekonzultovat vopred. Formulár o pozastavení/znovuprevádzkovaní je možné poslat ako poštou tak aj faxom (odporúcame posielat doporucene a ponechat si doklad o zaslaní). Formulár

Odvody

Sociálna poistovna živnostenského podnikania SVA pre Vás pripravila brožúru v slovenskom jazyku. Nájdete v nej okrem iného informácie k výpoctu odvodového zataženia, plateniu preddavkov, poistnému plneniu, možnosti pripoistenia, alebo výpoctu dôchodku. Túto brožúru je možné stiahnut tu.

Zrušenie živnosti

Definitívne zrušenie živnosti je potrebné vykonat na príslušnom živnostenskom úrade. Nahlásením ukoncenia žinosti spravidla koncí aj povinné poistenie (odvody sa platia za celý mesiac). V prípade, že plánujete stiahnut sa z Rakúska úplne a je možné, že neboli ukoncené všetky konania resp. mohlo dôjst k vzniku nedoplatkov v Sociálnej poistovni živnostenského podnikania SVA, Vám odporúcame nahlásit zmenu adresy aj na danovom úrade, SVA príp. Hospodárskej Komore. Do mesiaca od ukoncenia živnosti je potrebné nahlásit túto skutocnost aj na príslušný danový úrad bud neformálne, alebo pomocou formulára Verf25. K hláseniu vrátenia živnostenského oprávnenia tu.