O nas


Naša základná odborová organizácia interPRO vznikla ako odozva na stále stúpajúci pocet osôb, ktoré sa rozhodli vykonávat cezhranicnú zárobkovú cinnost na základe skúseností sa ukazuje, že zvýšením informovanosti takýchto zamestnancov je možné predíst mnohým nepríjemným nedorozumeniam, ako aj prípadnému zneužitiu nedokonalého zneužitia pracovného prostredia a legislatívy na mieste výkonu cinnosti.

Mnohotvárny a flexibilný život si vyžaduje spolahlivé a rôznorodé informácie.

Naším cielom je Vám ich poskytnút bezplatne, bez ohladu na to pre akú formu zárobkovej cinnosti a v ktorom štáte ste sa rozhodli.

Preto interPRO.