Daňové povinnosti v Rakúsku


Musím v Rakúsku podat danové priznanie? (platí pri neobmedzenej danovej povinnosti)

V prípade, že Vás danový úrad vyzve podat danové priznanie, musíte toto skutocne podat aj v prípade, že ste dosiahli v Rakúsku iba malý/zanedbatelný príjem, alebo mali v Rakúsku pobyt. V opacnom prípade je danový úrad oprávnený Váš príjem odhadnút. Ked Vás danový úrad nevyzval podat danové priznanie zaleží to od toho, ci máte v príjme aj príjem zo závislej cinnosti. Ak máte príjem zo závislej cinnosti a popri tomu dosiahnete iný zdanitelný príjem (príjem zo živnosti, prenájmu) nad 730 € a presiahne Váš celkový príjem 12 000 € ste povinný podat danové priznanie. Ak nemáte príjem zo závislej cinnosti musíte podat danové priznanie ked Váš príjem presiahne 11 000 € za rok, alebo ak máte povinnost viest úctovnú knihu.

Do kedy mám podat danové priznanie?

Do 30. apríla nasledujúceho roku a v prípade, že ho podávate elektornicky cez FinanzOnline do 30.júna nasledujúceho roku. Pri zastupovaní (SKUTOCNÝM) danovým poradcom sú tieto doby obvykle predlžené.

Aké vysoké je danové zataženie (pri dani z príjmu v roku 2010)?

V prípade ak má danovník neobmedzenú danovú povinnost (pobyt), alebo bolo schválené zrovnoprávnenie na základe formulára E9 (pri osobe bez pobytu v Rakúsku):

Príjem do výšky 11 000 € sa nezdanuje vôbec

Cast príjmu nad 11 000 € do 25.000 € sa zdanuje 36,5 %

Cast príjmu nad 25 000 € do 60 000 € sa zdanuje 43,214286 %

Cast príjmu nad 60 000 € sa zdanuje 50 %

...pri takto vyrátanom danovom zatažení je ešte potrebné zohladnit (odrátat) odpocítatelné položky (Steuerabsetzbeträge), ktoré sa prejavia ako bonus a priamo znížia danové zataženie, prípadne zaprícinia vyplatenie istej sumy ako negatívnej dane.